Wspomnienia

Krótka ilustrowana historia pierwszych powielaczy „SPOTKAŃ”
wg Wita Karola W.


„Francuzka”

Pierwszy powielacz spirytusowy zwany „Francuzką” przywieziony został do Lublina 10 maja 1976 r. z Londynu przez Wita K. Wojtowicza, który rozmontował go na części i ukrył w bagażach Teatru Scena Plastyczna KUL. Po zmontowaniu, dokonano na nim prób druku, w mieszkaniu Janusza Krupskiego przy ul. Gospodarczej, „Folwarku zwierzęcego” (Janusz Krupski, Anna Żórawska, Magda Górska). W październiku 1976 r. drukowano na nim skargi indywidualne i zbiorowe robotników represjonowanych po Czerwcu 1976 r. oraz pierwsze drukowane „Komunikaty KOR” (najprawdopodobniej od numeru 4) i „Biuletyny KOR”, które następnie przewożono w całości do Warszawy.
Pod koniec 1976 r. powielacz ten przekazany został do Warszawy.

„Zuzia”

Drugi powielacz „Spotkań” zwany „Zuzią” używany od połowy grudnia 1976 r. do lipca 1978 r. Na tym powielaczu drukowano najprawdopodobniej do marca 1977 r. „Komunikaty” i „Biuletyny KOR” . W tym okresie powstały na nim numery 1, 2 i 3 pisma literackiego „ZAPIS” oraz od numeru 1-4 „Spotkania” Niezależnego Pisma Młodych Katolików. Numer 4 drukowany był w Soninie niedaleko Łańcuta w lipcu 1978 r. Był to ostatni materiał jaki powstał na tej maszynie – „Zuzia” zepsuła się i nie udało się jej naprawić.Dom Państwa Borczów w Soninie, w którym w lipcu 1978 r. drukowane były „Spotkania” nr 4. W stanie wojennym przez pewien czas na strychu tego domu ukrywał się Paweł Nowacki.

Powielacz „czerwony”

Jako trzeci powielacz „Spotkań” został on przywieziony do Soniny niedaleko Łańcuta przez ks. Henryka Borcza z Zagnańska (od Macieja Sobieraja). Na nim dokończono numer 4 „Spotkań” po czym powielacz ten również całkowicie odmówił posłuszeństwa.Drewniany dom w Soninie pod Łańcutem (obok domu Państwa Borczów) gdzie oba powielacze po kilku nieudanych próbach naprawy zostały ukryte i przechowywane w latach 1978-2009.

Wit K. Wojtowicz - pierwsze spotkanie po latach z powielaczami „Spotkań”
2. X. 2009 r.

Drukarze „Spotkań” nr 4.
Od lewej: ks. dr Henryk Borcz, Wojciech Borcz, Wit K. Wojtowicz.

Pierwsza publiczna prezentacja powielaczy – Novotel w Warszawie.
Od lewej:
śp. Janusz Krupski,
Piotr Jegliński (pochylony),
Janek Stepek (syn śp. Jaśka).

Linki

Copyright © e-spotkania.org
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione.
Administrator: Ilona Lesik-Stepek, e-mail: spotkania@e-spotkania.org.