„SPOTKANIA Niezależne Pismo Młodych Katolików”

to jedno z najważniejszych a zarazem pierwsze w latach 70-tych katolickie pismo wychodzące poza cenzurą.

Zanim jednak doszło do jego wydania w kręgu młodych ludzi, studentów KUL zrodziła się idea drukowania wydawnictw bez cenzury, poza oficjalnym obiegiem.

Głównymi architektami tego pomysłu byli Janusz Krupski, Piotr Jegliński i Bogdan Borusewicz.

Od 10 maja 1976 roku środowisko późniejszych SPOTKAŃ miało własny powielacz spirytusowy, zakupiony przez Piotra Jeglińskiego i przemycony do Polski przez Wita K. Wojtowicza.
Było to pierwsze profesjonalne urządzenie poligraficzne jakim wówczas dysponowała opozycja w Polsce.

W latach 1976-1977 drukowano w Lublinie skargi represjonowanych po Czerwcu 1976 r. oraz Komunikaty i Biuletyny Informacyjne KOR, które w całości dostarczano do Warszawy. W grudniu 1976 r. powielacz ten przekazany został do Warszawy na potrzeby KOR-u. W Lublinie zaczęła pracować „Zuzia” – drugi, bardziej wydajny powielacz spirytusowy. „Zuzia” wraz z trzecim naszym powielaczem odnaleziona została w październiku 2009 roku.

W latach 1977–1978 wydrukowano na nim trzy pierwsze numery ”Zapisu” (jego nakład wynosił 400 egz.) oraz cztery pierwsze numery „Spotkań”.
„Zapis” nr 1 był sygnowany nazwą „Nieocenzurowana Oficyna Wydawnicza” przekształconą wkrótce w Warszawie w „Niezależną Oficynę Wydawniczą”.
„Zapis” był pierwszym pismem literackim wydanym poza cenzurą.

Pierwszy numer „SPOTKAŃ. Niezależnego Pisma Młodych Katolików” ukazał się w październiku 1977 roku w Lublinie. Wydawane było do 1989 roku. W tym czasie ukazało się 35 numerów "SPOTKAŃ" (do wprowadzenia stanu wojennego - 16).

Wokół pisma skupiali się ludzie związani z Kościołem katolickim i ośrodkami inteligencji w Polsce. „SPOTKANIA Niezależne Pismo Młodych Katolików” posiadało swoje oddziały również w Warszawie, Krakowie i Paryżu.

Do liderów tworzących pismo należeli m.in. Janusz Krupski, Bogdan Borusewicz, Janusz Bazydło, Zdzisław Bradel, Krzysztof Paczuski, Stefan Szaciłowski, Józef Ruszar, Jan A. Stepek a Piotr Jegliński w Paryżu. Autorytetami dla nich byli m.in. Adam Stanowski, Zdzisław Szpakowski, o. Ludwik Wiśniewski oraz Władysław Bartoszewski.

Copyright © e-spotkania.org
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione.
Administrator: Ilona Lesik-Stepek, e-mail: spotkania@e-spotkania.org.